Torsdag aften blev der i TV sat fokus på Danmarks tungeste kommune. I Kalundborg var over 56% af kommunens borgere overvægtige. Tænk at blive kendt for det.

Radikale Venstre synes Frederikssund burde være kendt for netop den sidste del af vores bynavn, nemlig sund. Vi skal stræbe efter en sundhedsprofilering, der dækker over både sund mad, i daginstitutionerne, på skolerne og ældremaden, som dækker over sund livsstil i form af mange forskellige frilufts- motions- og idrætstilbud som alle aldre kan gøre brug af. Som tillige dækker over et sundt arbejdsklima for de offentligt ansatte og sundt indeklima i de offentlige bygninger.

Vi skal stræbe højt efter at blive grønne. Vi skal have ambitioner med vores klimakommune og den generelle grønne omstilling. Energirenoveringer af kommunens bygninger, elektricitetssparende foranstaltninger, bedre affaldssortering, mere regnvandsopsamling og genanvendelse.

Disse tiltag vil ikke bare gavne den generelle trivsel og forebygge sygdom, men det vil også gavne kommunekassen. Klogskab og sund fornuft sættes direkte ind på kommunens bankbog.

Der gøres allerede meget på det sunde og det grønne område, men vi skal have en klar strategi for alle de beslutninger, der skal tages de næste 4 år på de berørte områder. Radikale Venstre et klogt, grønt og sundt valg.

Advertisement

Vi er nu forholdsvis tæt på valget. Det er tirsdag d. 19. nov. at krydset skal sættes.

Jeg vil gerne opfordre vælgerne til at sætte deres kryds ved liste B – Radikale Venstre. Vi sidder ikke i byrådet nu, men vi synes den radikale midterstemme mangler og har gjort det de sidste fire år.

Vi er stadig et parti der står for økonomisk ansvarlighed, ikke bare nationalt, men også lokalt. Vi sætter pris på fællesskaber og en stærk indsats over for samfundet svageste. Vi ønsker fortsat at hjælpe flest mulige til selvhjælp.

Vi mener, at samfundet skal have et stærkt kultur- og fritidsliv, for det skaber trivsel og forebygger sygdom og ensomhed. Vi skal støtte op om de frivillige foreninger og give plads til private initiativer.

Vi skal sikre en ordentlig implementering af den nye folkeskolereform og der skal være penge med. Penge som regeringen har afsat til formålet.

Vi skal passe ordentligt på vores mindste borgere. De skal mærke kvalitativ voksenkontakt og der skal være overskud til at udvikle og lære de små noget. De skal opleve kvalitet og tryghed, ligeså skal forældrene.

Vi skal også have mere fleksible åbningstider i daginstitutionerne, da vi er en stor pendlerkommune.

Vi skal satse massivt på vores erhvervsudvikling og markedsføring af kommunen overfor turister. Vi skal tiltrække nye borgere og have flere til at blive. Det kan vi, hvis vi kan skaffe arbejdspladser til området. Derfor er Vinges fremtid altafgørende for vores kommunes samlede udvikling og opretholdelse af velfærd.

Det ligger ikke til Radikale Venstre at skælde ud på alt og alle. For det første skal vi arbejde sammen bagefter og for det andet synes vi, at det er bedre at holde sig til det, vi selv vil. Derfor har vi holdt en sober tone hele vejen igennem debatterne.

Vi forsøger ikke at have kant til nogen, bare for at have det. Vi fremstår heller ikke som brokhoveder, for vi synes ikke det går så ringe endda. Men vi er helt sikre på, at vi kan gør det endnu bedre. For alle borgere i hele kommunen. Vi lytter nu – og det bliver vi ved med efter valget.

Vi håber på din stemme, men valget er dit.

Spidskandidat Helle Løvgreen Mølvig, Radikale Venstre

Se de næste ugers arrangementer og paneldebatter som Radikale deltager i. Vi kommer godt rundt om mange emner, så der er god chance for at finde en debat der interesserer dig.

Klik på “Valgkalender” oppe i menubjælken.

Vi ses derude et sted.

 

lørdag d. 9. nov. kl. 10-13 kan du møde minister for forskning, innovation og videregående uddannelser i Frederikssund gå-gade ud for Tinghøj Boghandel.

Vi satser på godt vejr så vi kan invitere folk indenfor i vores dagligstue i Jernbanegade. Under mottoet “Vi hygger – vi lytter” vil vi diskutere alt fra den nye erhvervsskolereform, praktikpladser til de unge, kulturen som social løftestang og meget mere. Det er borgerne der sætter dagsordenen.

Velkommen til Radikales dagligstue.

Adressen er Jernbanegade 27, 3600 Frederikssund

Radikale Venstre vil gerne satse mere på øget turisme i kommunen. Vi har skønne Hornsherred , vi har strandene, vi har skovene og vi har fjordene. Kort sagt vi har alt. Meget bedre kan det ikke blive.

Vi skal satse på både den grønne og den blå turisme.

Vi skal have en samlet strategi. For vi mangler at brande os selv på noget og vi mangler de iværksættere der tør satse.

Jeg forestiller mig dejlige cykelstier rundt i landskabet, små bed & breakfast steder, hyggelige utraditionelle spisesteder. Gårdbutikker og kunstværkere med åbne butikker og værksteder. Noget af det har vi, andet mangler vi. Det er bare ikke udbredt og dyrket som et brand.

Samsø gør det. De er kendte for deres gode råvarer, de er kendte for deres spisesteder, deres hyggelige havne, deres varierende overnatningsmuligheder, deres hjemmelavede produkter, deres selvforsynende energiproduktion og oven i det, kan de finde ud af at markedsføre sig samlet og bakke hinanden op ved at sælge hinandens produkter rundt omkring. En stor gevinst for øens turismeerhverv. Vi kan gøre det samme.

Vi har som sagt alle muligheder. Vi kan dyrke sejlsporten og forskellige vandsportsgrene, vi kan løfte vores havne ved at skabe muligheder for at lokke  restuaranter til, hjælpe med fælles markedsføring, skabe netværk mellem de små landbrug og fødevareproducenter, støtte op om iværksættere og sprede budskabet.

Ungeområdet skal løftes. Ingen tvivl om det. Vi skal have en bred vifte af uddannelsesretninger og muligheder i Frederikssund Kommune. Gymnasiet har netop vundet HF-linierne tilbage. Til lykke med det. Vi skal også sikre flere erhvervsuddannelser hertil.

Jeg vil arbejde benhårdt for at flere unge gennemfører en uddannelse, som de i fremtiden vil have så meget brug for, for at kunne forsørge sig selv. Men der er mange forhindringer som vi kan hjælpe dem med at overkomme.

 • Vi skal samarbejde med lokale virksomheder om at skaffe praktikpladser, så de unge kan gøre deres uddannelser færdige.
 • Vi skal reducere den lange transporttid som især unge fra Hornsherred dagligt skal stå igennem.
 • Vi skal bygge ungdomsboliger og skabe gode rammer for sunde studiefællesskaber.
 • Vi skal have et attraktivt idræts- og fritidsliv, der gør, at de unge bliver boende her i byen.

Så er der jobsituationen for de unge i Frederikssund. Vi har ikke en voldsom ledighed blandt de unge mellem 16-29 år. Men dem der er skal naturligvis have chancen for at kunne forsørge sig selv. Det er rigtig vigtigt, at de unge selv medinddrages i beslutningerne, derfor skal mere individuelle forløb igangsættes, hvor aktører som Ungdommens Uddannelsesvejledning Vest, uddannelsesinstitutionerne, socialforvaltningen, jobcentret og det lokale erhvervsliv kan spilles på banen alt efter behov. Vi har alle et fælles ansvar for at hjælpe de unge i gang. Derfor hilser jeg også SF’s initiativ om en styrket ungeindsats i et nyt ad hoc udvalg velkommen.

Jeg tror på fremtiden for de unge.

  For nylig delte Ole Søbæk fra Konservative DR’s kandidatprofiltest med sine Facebookvenner og morede sig over, at han var mest enig med vores radikale Mads Bondo Dydensborg (86%) nr. 2 på vores liste og mindst enig med mig (41%).

  Det var da også sjovt.

  Mest sjovt var det måske, at man kunne se, at Ole ikke var enig med sig selv – kun 89%. Han var heller ikke særlig enig med sine konservative medkandidater idet de ikke var at finde blandt de fire mest enige. For ekspirimentets skyld tog jeg selv testen. Men brugte Oles var. Det gav ikke overraskende 100% enighed. Men så så billedet lige pludselig anderledes ud. Mads Bondo faldt ud af feltet med de mest enige, Venstre rykkede ind og jeg rykkede fra 41%’s enighed op til 52%. Nu skal jeg skynde mig at sige, at det ikke i sig selv er noget mål for mig at være enige med Konservative.  

   
  Billede: Ikke så overraskende at jeg er mest enig med mig selv. Men det er da tankevækkende, at jeg er 86 % enig med Mads Bondo Dydensborg (B) og mindst enig med Helle Løvgreen Mølvig - som også er radikal. Der er vist hele pladen fuld hos de Radikale :-)

  Min mand tog testen i den tro at han nok ville være mest enige med nogle Venstrefolk. Næ, det blev en Socialdemokrat han var mest enig med.

  Så man kan spørge sig selv. Kan kandidatprofilerne bruges til andet end morskab? Man kunne få den tanke, at nogen opstillede kandidater er ude af synk med deres parti eller vælgere eller at nogle kandidater stiller op for det forkerte parti?

  Ole skriver på Facebook, at Radikale er et rummeligt parti. Det er jeg super glad for, at han har opdaget. Plads til mangfoldighed i vores socialt liberale parti er vi kendte for. Vi forstår både at være økonomisk ansvarlige samtidig med, at vi tænker på dem, der har mindst. Så velkommen hos Radikale. Vi lytter til alle.

   

FOA inviterede i går aftes til debat blandt deres tillidsfolk i det nære sundhedsvæsen – hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, rehabiliteringen.

Kommunen overtager flere og flere opgaver fra regionen, idet folk udskrives langt tidligere fra hospitalerne end før. Det stiller større krav til personalet. Men de har kompetencerne. De må bare ikke bruge dem. Det lyder skørt.

Vi havde en god dialog med alle fremmødte og lysten til at dele erfaringer og frustrationer var stor. Tak for alle observationerne.

Liberal Alliance glimrede ved deres fravær og Konservative havde travlt med at komme videre til andet møde. Synd de ikke var der og lyttede til sygehjælperne, sosu-hjælperne og sosu-assistenterne. De vil nemlig gerne gøre et godt stykke arbejde.

Radikale Venstre går ind for en digitalisering af vores offentlige sektor, fordi det sparer samfundet for mange penge og har mange fordele, men vi ønsker ikke, at ældre borgere lades i stikken. Det har vi en klar holdning til.

Vores overordnede politik på ældreområdet går ud på, at hjælpe vores seniorer til mest mulig selvhjælp indenfor personlig pleje, madlavning, rengøring, medicinindtag, etc. og derfor vil en naturlig konsekvens også være, at flest muligt hjælpes til IT-kompetencer, så de kan indberette til kommunen og andre instanser. Ikke alle kan overskue de nye it-muligheder endsige lære at bruge dem, og de borgere skal selvfølgelig ikke føle sig ekskluderet af samfundet. Det skal fortsat være muligt at få personlig hjælp af det offentlige.

Vi foreslår, at der arbejdes på flere fronter i en overgangsperiode på måske 5 år. For de borgere, som selv kan møde op på Borgerservice kunne man oprette et særligt ”hjælpekort” (som på Odense Bibliotek). Det viser, at man har brug for særlig hjælp uden, at man skal forklare sig. Vi skal fremme IT-undervisningen til de mange ældre, der stadig kan nå at komme med. Til de svageste ældre, foreslår vi, at vi indfører en slags IT-hjemmehjælpere, der kommer på besøg med en computer og hjælper med at ordne alt det, der skal klares via computeren. Dette kunne være nogen af de løsninger, der hjælper i overgangen til det digitale samfund.

Radikale Venstre lytter – også til dig uden IT-færdigheder.

MARGRETHE VESTAGER BESØGER FREDERIKSSUND D. 16. APRIL 2012

Kom og mød økonomi – og indenrigsminister Margrethe Vestager til en åben debataften i Elværket i Frederikssund. Margrethe gæster os, efter vores generalforsamling, kl. 20.30 og frem til 22.30.

Det er dig der sætter grænsen for aftenens emne, men finanspagt, kommunal udligning, førtidspensionsreform, etc. ligger lige for.

Der bliver serveret gratis kaffe/te og øl og vand kan købes.

Vel mødt.

Helle Løvgreen Mølvig

Kontaktinfo

Helle Løvgreen Mølvig
mobil 22 17 57 27
lovegreen@email.dk
www.radikale.dk/hellemoelvig
Facebook Helle Løvgreen Mølvig, Radikale Venstre