Radikale Venstre går ind for en digitalisering af vores offentlige sektor, fordi det sparer samfundet for mange penge og har mange fordele, men vi ønsker ikke, at ældre borgere lades i stikken. Det har vi en klar holdning til.

Vores overordnede politik på ældreområdet går ud på, at hjælpe vores seniorer til mest mulig selvhjælp indenfor personlig pleje, madlavning, rengøring, medicinindtag, etc. og derfor vil en naturlig konsekvens også være, at flest muligt hjælpes til IT-kompetencer, så de kan indberette til kommunen og andre instanser. Ikke alle kan overskue de nye it-muligheder endsige lære at bruge dem, og de borgere skal selvfølgelig ikke føle sig ekskluderet af samfundet. Det skal fortsat være muligt at få personlig hjælp af det offentlige.

Vi foreslår, at der arbejdes på flere fronter i en overgangsperiode på måske 5 år. For de borgere, som selv kan møde op på Borgerservice kunne man oprette et særligt ”hjælpekort” (som på Odense Bibliotek). Det viser, at man har brug for særlig hjælp uden, at man skal forklare sig. Vi skal fremme IT-undervisningen til de mange ældre, der stadig kan nå at komme med. Til de svageste ældre, foreslår vi, at vi indfører en slags IT-hjemmehjælpere, der kommer på besøg med en computer og hjælper med at ordne alt det, der skal klares via computeren. Dette kunne være nogen af de løsninger, der hjælper i overgangen til det digitale samfund.

Radikale Venstre lytter – også til dig uden IT-færdigheder.

Advertisement