Ungeområdet skal løftes. Ingen tvivl om det. Vi skal have en bred vifte af uddannelsesretninger og muligheder i Frederikssund Kommune. Gymnasiet har netop vundet HF-linierne tilbage. Til lykke med det. Vi skal også sikre flere erhvervsuddannelser hertil.

Jeg vil arbejde benhårdt for at flere unge gennemfører en uddannelse, som de i fremtiden vil have så meget brug for, for at kunne forsørge sig selv. Men der er mange forhindringer som vi kan hjælpe dem med at overkomme.

  • Vi skal samarbejde med lokale virksomheder om at skaffe praktikpladser, så de unge kan gøre deres uddannelser færdige.
  • Vi skal reducere den lange transporttid som især unge fra Hornsherred dagligt skal stå igennem.
  • Vi skal bygge ungdomsboliger og skabe gode rammer for sunde studiefællesskaber.
  • Vi skal have et attraktivt idræts- og fritidsliv, der gør, at de unge bliver boende her i byen.

Så er der jobsituationen for de unge i Frederikssund. Vi har ikke en voldsom ledighed blandt de unge mellem 16-29 år. Men dem der er skal naturligvis have chancen for at kunne forsørge sig selv. Det er rigtig vigtigt, at de unge selv medinddrages i beslutningerne, derfor skal mere individuelle forløb igangsættes, hvor aktører som Ungdommens Uddannelsesvejledning Vest, uddannelsesinstitutionerne, socialforvaltningen, jobcentret og det lokale erhvervsliv kan spilles på banen alt efter behov. Vi har alle et fælles ansvar for at hjælpe de unge i gang. Derfor hilser jeg også SF’s initiativ om en styrket ungeindsats i et nyt ad hoc udvalg velkommen.

Jeg tror på fremtiden for de unge.

Advertisement