Vi er nu forholdsvis tæt på valget. Det er tirsdag d. 19. nov. at krydset skal sættes.

Jeg vil gerne opfordre vælgerne til at sætte deres kryds ved liste B – Radikale Venstre. Vi sidder ikke i byrådet nu, men vi synes den radikale midterstemme mangler og har gjort det de sidste fire år.

Vi er stadig et parti der står for økonomisk ansvarlighed, ikke bare nationalt, men også lokalt. Vi sætter pris på fællesskaber og en stærk indsats over for samfundet svageste. Vi ønsker fortsat at hjælpe flest mulige til selvhjælp.

Vi mener, at samfundet skal have et stærkt kultur- og fritidsliv, for det skaber trivsel og forebygger sygdom og ensomhed. Vi skal støtte op om de frivillige foreninger og give plads til private initiativer.

Vi skal sikre en ordentlig implementering af den nye folkeskolereform og der skal være penge med. Penge som regeringen har afsat til formålet.

Vi skal passe ordentligt på vores mindste borgere. De skal mærke kvalitativ voksenkontakt og der skal være overskud til at udvikle og lære de små noget. De skal opleve kvalitet og tryghed, ligeså skal forældrene.

Vi skal også have mere fleksible åbningstider i daginstitutionerne, da vi er en stor pendlerkommune.

Vi skal satse massivt på vores erhvervsudvikling og markedsføring af kommunen overfor turister. Vi skal tiltrække nye borgere og have flere til at blive. Det kan vi, hvis vi kan skaffe arbejdspladser til området. Derfor er Vinges fremtid altafgørende for vores kommunes samlede udvikling og opretholdelse af velfærd.

Det ligger ikke til Radikale Venstre at skælde ud på alt og alle. For det første skal vi arbejde sammen bagefter og for det andet synes vi, at det er bedre at holde sig til det, vi selv vil. Derfor har vi holdt en sober tone hele vejen igennem debatterne.

Vi forsøger ikke at have kant til nogen, bare for at have det. Vi fremstår heller ikke som brokhoveder, for vi synes ikke det går så ringe endda. Men vi er helt sikre på, at vi kan gør det endnu bedre. For alle borgere i hele kommunen. Vi lytter nu – og det bliver vi ved med efter valget.

Vi håber på din stemme, men valget er dit.

Spidskandidat Helle Løvgreen Mølvig, Radikale Venstre

Advertisement