Torsdag aften blev der i TV sat fokus på Danmarks tungeste kommune. I Kalundborg var over 56% af kommunens borgere overvægtige. Tænk at blive kendt for det.

Radikale Venstre synes Frederikssund burde være kendt for netop den sidste del af vores bynavn, nemlig sund. Vi skal stræbe efter en sundhedsprofilering, der dækker over både sund mad, i daginstitutionerne, på skolerne og ældremaden, som dækker over sund livsstil i form af mange forskellige frilufts- motions- og idrætstilbud som alle aldre kan gøre brug af. Som tillige dækker over et sundt arbejdsklima for de offentligt ansatte og sundt indeklima i de offentlige bygninger.

Vi skal stræbe højt efter at blive grønne. Vi skal have ambitioner med vores klimakommune og den generelle grønne omstilling. Energirenoveringer af kommunens bygninger, elektricitetssparende foranstaltninger, bedre affaldssortering, mere regnvandsopsamling og genanvendelse.

Disse tiltag vil ikke bare gavne den generelle trivsel og forebygge sygdom, men det vil også gavne kommunekassen. Klogskab og sund fornuft sættes direkte ind på kommunens bankbog.

Der gøres allerede meget på det sunde og det grønne område, men vi skal have en klar strategi for alle de beslutninger, der skal tages de næste 4 år på de berørte områder. Radikale Venstre et klogt, grønt og sundt valg.

Advertisement