17 mandater i alt – 2 mandater i Nordsjælland – 2 ministre fra Nordsjælland – det er godt.

Når man så her til aften hører fra den nyudnævnte udviklingsminister – min gode kollega Christian Friis Bach – at forhandlingerne om regeringsgrundlaget http://radikale.dk/public/upload/Filer/Regeringsgrundlag2011.pdf har været præget af, at statsministeren virkelig er trådt i karakter og med en seriøsitet og lydhørighed overfor de øvrige parter har formået ikke bare, at få en ny og anderledes proces ført til dørs, men også i fællesskab har fået lavet et solidt, holdbart og langsigtet grundlag for den kommende regering – ja, så bliver man glad.

At der er så ovenikøbet er mange radikale fingeraftryk, gør ikke glæden mindre.

Jeg havde selv troet, at med hele to ministre fra vores storkreds, så ville der blive brug for både 1. og 2. suppleanterne. Men sådan skulle det alligevel ikke være. En lov forhindrer, at nyvalgte folketingsmedlemmer kan tage orlov og dermed overlade deres plads til suppleanten. Om loven laves om, ved jeg ikke på nuværende tidspunkt.

I hvert fald har vi nu 6 ministre, som vil gøre en kæmpeindsats for Danmark er jeg sikker på.

  • Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager
  • Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard
  • Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard
  • Minister for ligestilling og kirke og minister for nordisk samarbejde Manu Sareen
  • Minister for udviklingsbistand Christian Friis Bach
  • Kulturminister Uffe Elbæk
Advertisement

Her i dag er der kommet nyt resultat efter nattens fintælling. Vi fik alligevel 2 mandater i Nordsjælland. Det betyder at min kollega Christian Friis Bach, opstillet i Egedal og Hillerød kom ind og jeg rykker op som 1. suppleant for Christian Friis Bach og Margrethe Vestager.

Det er jeg rigtig glad for.

Valget er overstået. I går stod det klart, at Radikale Venstre gik voldsomt frem. 17 mandater i alt. Tak for alle stemmerne. Dem skal vi bruge til noget fornuftigt.

Her til aften kom så de personlige stemmer. 710 – det lyder måske ikke af meget.  Men det er egentlig ganske fint. Det gav mig en 3. plads i Nordsjællands Storkreds. Vi mistede desværre det 2. mandat, vi var blevet spået – så det betyder for mit vedkommende, at jeg er 2. suppleant og kommer ikke i Folketinget i denne omgang.

En stor tak til alle, der viste mig tillid og stemte på mig.

 

Så er det nu. Det er nu, der skal stemmes for fornuft og fornyelse. Det får du hos Radikale Venstre. En fornuftig økonomisk politik og en ny regering.

En ny regering der ser med friske øjne på en lang række politikområder. Uddannelse, forskning, miljø og klima, erhvervspolitik, socialpolitik og udlændingeområdet.

Vi trænger til en ny regering. Så brug din stemme, stem lokalt for lokal indflydelse. Vi skal have en fjordforbindelse, vi skal have nogle ordentlige daginstitutioner og skoleforhold. Vi skal behandle de ældre med respekt.

Stem på Radikale Venstre og Helle Løvgreen Mølvig – din lokale Frederikssundkandidat.

Nu nærmer valget sig med hastige skridt. Måske er der nogen, der stadig er i tvivl om, hvem de skal stemme på. Det kan jeg godt forstå. Det er indviklet med alle de tal og påstande om, at henholdsvis rød og blå blok har svaret.

Men jeg tror altså ikke på, at nogen af de to dominerende blokke har den endelige løsning på Danmarks problemer. Sammen på tværs kan vi føre Danmark sikkert ind i fremtiden, men hver især kan vi kun føre uproduktiv blokpolitik. Og som vi har set det de sidste ti år, så fører det i bedste fald kun til halve løsninger. Det er derfor, at Radikale Venstre vil arbejde for det brede samarbejde. Vi vil af med blokpolitikken en gang for alle.

Vi tror ikke på nemme løsninger – vi tror på gode løsninger.

Stem på Radikale Venstre, for så får du både et bredt samarbejdende folkestyre samt en ny regering. Vi peger på Helle Thorning-Schmidt, men kæmper for radikale værdier og afskaffelse af blokpolitikken.

Jeg vil bede dig komme med forslag til arbejdspladser jeg skal se, skoler jeg skal besøge, debatter jeg skal deltage i, mennesker jeg skal møde,  steder jeg skal dele ud – her i den sidste uge af valgkampen.

Kom med dit gode forslag her på siden eller send en mail direkte til mig på lovegreen@email.dk

Jeg venter spændt.

Hav et godt valg.

Bragt i Lokalavisen d. 7.9. 2011

I løbet af de sidste 10 år er der blevet 100.000 flere fede voksne og samlet set lider 12 % af danskerne af fedme. Vi oplever en fedmeepidemi. Det er både tragisk for den enkelte, men også dårligt for samfundsøkonomien. Livskvaliteten forringes, folk bliver syge og kan ikke længere passe deres arbejde. Også i Frederikssund kunne sundheden trænge til et løft. Som kommune betragtet ligger vi i den dårligste halvdel sammenlignet med de øvrige kommuner i regionen. Hvis vi vil have løst problemet, skal der satses benhårdt på forebyggelse. I dag går kun 1 kr. ud af hver 1000 kr. til forebyggelse. Denne skævhed må vi have ændret. Radikale Venstre vil øremærke 1/5 del af alle nye ressourcer, der tilføres sundhedsvæsenet til forebyggelse.
Samtidig vil vi sikre en times motion dagligt for alle skoleelever f.eks. i samarbejde med fritidsordningerne. Frederikssund Kommune skal kunne tilbyde den enkelte borger rige muligheder for idræts- og motionsfaciliteter som led i en
forebyggelsesindsats. Samtidig skal vi gøre de sunde madvarer mere attraktive, bl.a. ved at gøre dem billigere. Vi må få bugt med denne epidemi – for den enkelte og for samfundets skyld.

Når Red Barnet på søndag samler ind i hele landet, tager jeg, sammen med mange andre danskere, del i landsindsamlingen. Jeg samler ind i Frederikssund.

Selvom valgkampen raser derudaf, afsætter jeg en formiddag til at række ud med indsamlingsbøssen. Det er uhyre vigtigt, at vi ikke bare lukker øjnene for den store katastrofe, der hærger Afrika ligenu. Sidste weekends flotte indsamlingsresultat viser, at danskerne har hjertet på rette sted. Indsamlingen går bl.a. til de hungersramte børn på Afrikas Horn.

Jeg samler ind i det nordlige Frederikssund og håber, at indsamlingen resulterer i endnu et ordentligt bidrag til de allermest trængte børn.

Indsamlingen begynder kl.11.30 ved foden af Thorsvej, og jeg vil rasle på følgende gader: Nialsvej, Thorfinsvej, Knud Den Storesvej, Svend Tveskægsvej, Snorresvej, Harald Blåtandsvej, Bjarkesvej, Gormsvej, Egilsvej, Frodesvej, Palnatokesvej, Uffesvej og Regnar Lodbrogsvej.

I Politiken kunne man torsdag d. 1. sept. læse, at erhvervslivet efterspørger kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Der mangler danskere med de rette kvalifikationer, så derfor må polsk arbejdskraft træde til. Desværre for dansk vækst er vi begavet med en beskæftigelsesminister, der hellere vil spare f.eks. AMU-kurserne væk end skaffe folk i arbejde. I stedet bruger selvsamme minister, Inger Støjberg (V), 26 mia.af kroner på ubrugelig aktivering, hvor folk i fire uger undervises
af tilfældige i at skrive et C.V. Virksomhederne mangler folk, hvor få ugers efteruddannelse kunne gøre den store forskel. F.eks. et svejsekursus eller en chaufføruddannelse.

Regeringen har selv været med til at afskaffe efterlønnen og halvere dagpengeperioden. Tiltag som også de Radikale går ind for, men modsat regeringen, der efterfølgende lader de berørte i stikken, vil Radikale netop reformere beskæftigelsesindsatsen, så det er muligt at få relevante kurser igennem vores håndholdte indsats. Altså en relevant plan for den enkelte ud fra tillid og behov.

Ingers spareplan fastholder arbejdsløse i ledighed og undergraver dermed statskassens finanser yderligere i form af tabte
skatteindtægter. RV lytter – også til erhvervslivet. RV tror – også på arbejdsløse.

Jeg er blevet opfordret til at dele min holdning til et evt. købesexforbud samt prostitueredes rettigheder.

Her er mine svar:

1. Købesexforbud.

På den ene side vil jeg gerne gøre en stor indsats for de mange prostituerede, der er i sexindustrien enten af tvang eller fordi, der ikke har andre muligheder ellerer kommet ind på den vej i en tidlig alder – måske grundet manglende uddannelse og job, måske p.g.a. stofmisbrug eller andet. Og i den sammenhæng, synes jeg, at et købesexforbud er en mulighed for at stoppe eller underminere efterspørgslen på seksuelle ydelser. Efterspørgslen vil aldrig forsvinde, men ved at kriminalisere brugen af prostituerede, kan man måske dæmpe folks købelyst.

Omvendt findes der prostituerede, der trives fint med deres erhverv og som kunne have glæde af en lovliggørelse af hele
prostitutionsområdet. At de kan blive momsregistrerede og kører en lovlig forretning.

Allerhelst ville jeg gerne hjælpe de kvinder – ofte udenlandske – der er kommet til Danmark med en forventning om et bedre
liv, men som så havner i prostitution, fordi skrupelløse bagmænd udnytter dem. Dem der ikke har andre udveje, dem der bliver tvunget til et liv, de ikke selv har indflydelse på.

Jeg ved ikke, hvordan man kan skrue en lovgivning sammen, så man hjælper begge grupper af sex-arbejdere.

2. Rettigheder.

Den frivillige gruppe af sex-arbejdere, så jeg gerne have bedre rettigheder i form af lovliggørelse af deres erhverv, jf. ovenfor.
At de kunne organisere sig. Bedre adgang til sundhed og sikkerhed. At de kan betale skat af deres indtægter, få politiets beskyttelse om nødvendigt.

Den anden gruppe bør også have rettigheder i form af, at kunne sige fra, komme ud af prostitutionen, kunne få hjælp til at komme ud af klørene på bagmændene. Altså retslige- og menneskerettigheder.

Det er et svært men meget vigtigt område, synes jeg, fordi det spænder over mange forskellige mennesker og livsvilkår.

Nedenstående indlæg har jeg kopieret fra bloggen KontrolEllerTillid.dk. Det illustrerer meget godt, hvorfor kontrol kan være hæmmende for produktiviteten. En holdning, som jeg deler. Jeg mener netop, at vi skal indrette vores samfund, så det i langt højere grad baserer sig på tillid end på kontrol. Og så spiller det godt sammen med mit ønske om at indrette samfundet således, at børnefamilierne får bedre mulighed for fleksibilitet i deres jobs for at få familielivet til at hænge bedre sammen. Især, når vi har udsigt til at skulle arbejde mere. Det er godt for børnene og dermed også for os alle sammen.

Motivation til at være produktiv

Er dette forventningen til frihed og fleksibilitet i arbejdet øger produktivitetenFrihed og fleksibilitet i arbejdet bliver ikke misbrugt, når medarbejderen har den indre motivation for at være produktiv.

Den stærkeste motivation til at være produktiv kommer indefra, er min påstand. Vi ved alle, at denne motivation er påvirket af de ydre rammer. Men da man ikke kan producere ’med ført hånd’,  så kommer vi ikke uden om den indre motivation.

Pisk eller gulerod’ er kendte metoder til at fremme bestemte adfærdsmønstre og påvirke den enkeltes motivation. Men personligt mener jeg ikke, at disse mekanismer er de mest smarte,når det drejer sig om mere komplicerede arbejdsgange. Og de er nok heller ikke de mest sunde for medarbejderen i mange sammenhænge.

Kontrol eller frihed og fleksibilitet

Stik mod mantraet om kontrol baseret på dokumentation ser det ud til,at frihed i egen dagligdag og ved tilrettelæggelsen af arbejdsopgaver øger produktiviteten. Ja,f aktisk gør både frihed og fleksibilitet os mere produktive, sådan som Business Lead hos Microsoft Nana Bule fremhæver i et indlæg i Berlingske den 2.05.11.

Nana Bules indlæg er en argumentation for,at it giver os de bedste vilkår for at arbejde uafhængigt af tid og sted og dermed giver mulighed for hjemmearbejde, der kan fremme produktiviteten, samtidig med at medarbejderen får mere fleksibilitet i sit samlede liv.

Nu skal vi ikke være blinde for,at Nana Bule hos Microsoft arbejder for en teknologi sælgende virksomhed,der har en interesse i, at it udbredes mere og mere og opdateres oftere og oftere. Men som hun slutter sit indlæg efter at have beskrevet, hvordan hendes eget liv bedre tilpasses et familieliv med børn ved at arbejde fra hjemmet og via brugen af it:

’Så arbejder jeg mere i dag? Ja,helt sikkert.
Er jeg mere produktiv? Ja,helt sikkert.
Har jeg bedre work/life-balance? Ja,helt sikkert!
– Jeg passer jo mit job – og passer mit familieliv.
Og min arbejdsplads er yders tilfreds med,at jeg performer bedre uden at koste mere.”

Hjemmearbejde er ikke altid løsningen, men det må meget gerne stå som et indlæg for værdien af, at den enkelte medarbejder føler frihed og fleksibilitet i sit arbejdsliv – og faktisk også har det.

Søren Breiting

Helle Løvgreen Mølvig

Kontaktinfo

Helle Løvgreen Mølvig
mobil 22 17 57 27
lovegreen@email.dk
www.radikale.dk/hellemoelvig
Facebook Helle Løvgreen Mølvig, Radikale Venstre