Generelt

Jeg er social liberal, med mest vægt på social. Jeg mener, at vi politikere skal skabe rammer for, at alle danskere, uanset etnisk baggrund, uddannelse, køn eller alder, har de bedste forudsætninger for at føle sig som en del af fællesskabet. Jo mere vi har til fælles og jo mere omsorg vi drager for hinanden, des mere ønsker man at bidrage til dette fællesskab, des mere hæger man om det.

Derfor stoler jeg på dig, derfor tror jeg på dig, derfor lytter jeg til dig, derfor samarbejder jeg med dig.

  • MOTION & FÆLLESSKAB

Der skal satses på idræt og motion. Idrætsudbuddet skal være bredt og tilstede i alle dele af kommunen, så unge, som ældre kan dyrke en eller anden form for motion/fællesskab. Der skal skabes økonomiske rammer, så vi ikke svigter børn og unges mulighed for en barndom/ungdom med et godt fællesskab i diverse foreninger.

  • SOCIALE VILKÅR FOR BØRN & UNGE

Vi skal være med til at sikre alle børn og unge en god og tryg opvækst. Derfor skal vi være bedre til at gribe ind i tide overfor misrøgt, overgreb og ligegyldighed. Det betyder ikke nødvendigvis flere tvangsfjernelser, men alle har pligt til at rapportere begrundet mistanke om omsorgssvigt. Det gælder almene borgere, institutionspersonale og andre der måtte være i kontakt med børn.Barnets tarv skal helt frem i forreste række.

  • KLIMA/MILJØ

Klima- og miljøproblemer er grænseoverskridende. De respekterer, hverken kommune- eller landegrænser. Derfor har vi alle et fælles ansvar for på realistisk og bæredygtig vis at løse de enorme udfordringer nu.

Det er vigtigt, at Frederikssund satser fuldt ud på grøn, vedvarende energi og går i front som klimakommune.

Vi har brug for et flagskib som Vinge. En ny bydel, der sætter nye standarder for infrastruktur, affaldshåndtering, energirigtigt byggeri, virksomheder der laver fremtidssikrede produkter, der hjælper verden med at løse klimaproblemer, fødevaremangel og mangel på drikkevand. Vi skal have flere arbejdspladser indenfor den grønne bæredygtige sektor.

  • STYRKELSE AF ERHVERVSLIVET

Som kommune skal vi give erhvervslivet langsigtede rammer at investere ud fra. Vi skal gradvist sænke dækningsafgiften og yde et højt og effektivt serviceniveau overfor potentielle virksomheder og iværksættere. Vi skal både satse på nye virksomheder, men også de eksisterende skal støttes i forbindelse med udvidelser.

  • UDDANNELSE

Børnene er vores vigtigste råstof og alle skal have mulighed for en god uddannelse. Det er uhyre vigtigt, at alle unge er rustet til fremtidens krav fra arbejdsmarkedet. Ligeledes skal voksne have mulighed for efteruddannelse og omskoling, hvor dette er ønskværdigt. Vi skal sætte ind så tidligt som muligt med at opfange de svage børn, så de ikke ender med at blive svage voksne. Folkeskolen skal endnu mere i fokus nu med den nye folkeskoles implementering. Vi skal være bedre til at anderkende lærernes arbejde og give dem mulighed for at passe undervisningen. Skolerne får nu mere selvstyre under kompetente skoleledere. Og de skoleledere der måtte have behov, skal efteruddannes sammen med lærerne. Og endelig skal skolerne geares til vores samfund som det ser ud i dag, underforstået, at skolernes skal moderniseres og IT opgraderes.

  • KULTUR

Vi bliver ikke fattigere, hvis vi prioriterer kulturen, men derimod hvis vi ikke gør det. Kulturen er en forudsætning for vores identitet og sammenhængskraft, samt skabelsen af fællesskaber. Kultur er ikke en statisk størrelse men dynamisk, og der skal derfor være plads til udvikling og formidling.

Både kulturlivet og foreningslivet i det hele taget skal styrkes til gavn for alle borgere.

Advertisement