Klogskab og sund fornuft

Torsdag aften blev der i TV sat fokus på Danmarks tungeste kommune. I Kalundborg var over 56% af kommunens borgere overvægtige. Tænk at blive kendt for det.
Radikale Venstre synes Frederikssund burde være kendt for netop den sidste del af vores bynavn, nemlig sund. Vi skal stræbe efter en sundhedsprofilering, der dækker over både sund mad, i daginstitutionerne, på skolerne og ældremaden, som dækker over sund livsstil i form af mange forskellige frilufts- motions- og idrætstilbud som alle aldre kan gøre brug af. Som tillige dækker over et sundt arbejdsklima for de offentligt ansatte og sundt indeklima i de offentlige bygninger.
Vi skal stræbe højt efter at blive grønne. Vi skal have ambitioner med vores klimakommune og den generelle grønne omstilling. Energirenoveringer af kommunens bygninger, elektricitetssparende foranstaltninger, bedre affaldssortering, mere regnvandsopsamling og genanvendelse.
Disse tiltag vil ikke bare gavne den generelle trivsel og forebygge sygdom, men det vil også gavne kommunekassen. Klogskab og sund fornuft sættes direkte ind på kommunens bankbog.
Der gøres allerede meget på det sunde og det grønne område, men vi skal have en klar strategi for alle de beslutninger, der skal tages de næste 4 år på de berørte områder. Radikale Venstre et klogt, grønt og sundt valg.
Bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 16. nov. 2013

INGEN SKAL LADES I STIKKEN I DIGITALISRRINGENS NAVN

Radikale Venstre går ind for en digitalisering af vores offentlige sektor, fordi det sparer samfundet for mange penge og har mange fordele, men vi ønsker ikke, at ældre borgere lades i stikken. Det har vi en klar holdning til.

Vores overordnede politik på ældreområdet går ud på, at hjælpe vores seniorer til mest mulig selvhjælp indenfor personlig pleje, madlavning, rengøring, medicinindtag, etc. og derfor vil en naturlig konsekvens også være, at flest muligt hjælpes til IT-kompetencer, så de kan indberette til kommunen og andre instanser. Ikke alle kan overskue de nye it-muligheder endsige lære at bruge dem, og de borgere skal selvfølgelig ikke føle sig ekskluderet af samfundet. Det skal fortsat være muligt at få personlig hjælp af det offentlige.

Vi foreslår, at der arbejdes på flere fronter i en overgangsperiode på måske 5 år. For de borgere, som selv kan møde op på Borgerservice kunne man oprette et særligt ”hjælpekort” (som på Odense Bibliotek). Det viser, at man har brug for særlig hjælp uden, at man skal forklare sig. Vi skal fremme IT-undervisningen til de mange ældre, der stadig kan nå at komme med. Til de svageste ældre, foreslår vi, at vi indfører en slags IT-hjemmehjælpere, der kommer på besøg med en computer og hjælper med at ordne alt det, der skal klares via computeren. Dette kunne være nogen af de løsninger, der hjælper i overgangen til det digitale samfund.

Radikale Venstre lytter – også til dig uden IT-færdigheder.

Advertisement